Trainingen & workshops

Zoekt u een spreker en een workshopbegeleider over technologie, wereldwijde trends, sociaal ondernemerschap, nieuwe business modellen, innovaties en de laatste ontwikkelingen op de markt? Wilt u dat uw publiek na afloop van de activiteiten enthousiast, energievol en met een concreet actieplan naar huis gaat? Dan kunnen wij voor u wellicht iets gaan betekenen! Wij spreken en begeleiden diverse workshops op scholen, bijeenkomsten, seminars, congressen, maar ook op bedrijfsfeesten of heidag.


Waarom trainingen & workshops?

De wereld verandert snel. Er is een exponentiële groei van de hoeveelheid data zichtbaar. Nieuwe technieken en ontwikkelingen maken de weg vrij voor nieuwe manier van werken en organiseren. Vooral in de techniek en wetenschap lijkt een versnelling te zijn gekomen, die eerder minder goed merkbaar was. Door dergelijke ontwikkelingen merken veel organisaties dat hun huidige businessmodel niet meer werkt als gevolg van veranderingen in hun omgeving. De rol van de managers verandert ook snel. Bijna helft van onze banen gaat over 20 jaar verdwijnen door automatisering en robotisering, en er ontstaan veel beroepen die paar jaar geleden nog niet bestonden. Voor de organisaties is het essentieel om mee te veranderen met wat er om ons heen gebeurt. Inspelen op de ontwikkelingen die nog maar net zijn ingezet is belangrijk. Hiervoor is zicht op de veranderingen nodig, en een goede strategie. Immers, zonder een strategie wordt geen veldslag gewonnen. Of zoals de Chinese generaal Sun Tzu ooit zei: Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.

Dat klinkt allemaal logisch en zeer slim. Maar hoe weet u wat u moet organiseren, en hoe u moet organiseren? Hoe kunt u voortdurend nieuwe waarde creëren? Wij kunnen u u ondersteunen om dergelijke vragen te beantwoorden. Zicht geven op de trends en een goede strategie helpen op te stellen om sociale innovatie te bevorderen, dat zijn onze centrale doelen.


Onze topics

De volgende topics vormen een rode draad bij onze dienstverlening: veranderingsmanagement in de praktijk toepassen; nieuwe banen creëren; nieuwe verdienmodellen; smart city; blockchain technologie; cybersecurity; big data & open data; Internet of Things (IoT); virtual & augmented reality; 3D- & 4D printing; 21st century skills; nanotechnologie en smart materials; online marketing en toekomst van sociale communicatie; neurowetenschap voor innovatie toepassen; robotica; artificial intelligence; business model innovatie; toekomst van shopping; collectieve intelligentie; zelfsturende teams; holocratische organisaties in de praktijk; vrede & veiligheid bevorderen met behulp van innovaties en technologieën; juridische consequenties van technologie; eHealth; toekomst van (openbaar) vervoer; diversiteit binnen de organisaties inbedden; klimaat en energiebeleid optimaliseren; duurzaamheid bevorderen; nieuwe management- en business modellen.

Connectingcentre beschikt over een netwerk van experts dat haar helpt om de bovengenoemde topics als een product aan haar relaties te bieden.


Welke onderwerpen komen dan aan bod?

Tijdens onze trainingen & workshops kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wat is revolutie: de geschiedenis en een toekomst visie
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen/trends op het gebied van bijvoorbeeld IT & techniek?
  • Welke veranderingen in het consumentengedrag en de trends zijn er, die de business gaan veranderen?
  • Welke praktijkvoorbeelden zijn er die de impact van de nieuwste ontwikkelingen van de technologie op samenleving, bedrijven en overheid goed weergeven?
  • Welke revolutionaire ontwikkelingen zullen er in het komende decennium plaatsvinden?
  • Welke (nieuwe) financieringsmethodes zijn er voor bedrijven die hen helpen een doel snel te realiseren?
  • Enkele praktijkcases en voorbeelden van bedrijven die op een zeer succesvolle wijze tegen zeer lage kosten een succesvolle business hebben opgezet
  • Hoe bereik je meer klanten/doelgroepen met minder budget, hoe kan je online een doelgroep benaderen en deze doelgroepen binden (ook internationaal)?
  • Welke nieuwe werkvormen zijn er die leer- en werkproces verbeteren?
  • Door meer samen te werken ontstaan er nieuwe vormen van waardecreatie. Hoe kan je met diverse partijen co-creeren? Hoe kan je een gemeenschappelijke taal creeren binnen een organisatie?
  • Hoe kan je anders organiseren richting een nieuwe economie en een betere samenleving?
  • Wat zijn de voortekenen van een disruptieve verandering?
  • Wat is social ondernemen? Welke praktijkvoorbeelden van sociale ondernemers zijn er? Waarom groeien organisaties die zich bezig houden met sociale innovatie zo snel?
  • Van welke hulpmiddelen en vaardigheden kan er worden gebruik gemaakt om zodoende te kunnen profiteren van ingrijpende veranderingen?
  • Hoe kan je als professional op een gestructureerde en procesmatige manier trendsonderzoeken en vertalen?
  • Hoe kan je uit miljard regels data iets halen wat hout snijdt?
  • Hoe kan je analyseren wat klanten aantrekkelijk en belangrijk vinden, om zodoende inzicht te creëren in in hun gedrag en behoeften? Hoe kan je vervolgens deze inzichten vertalen naar concrete toepassingen om prestaties, omzet en/of dienstverlening te verbeteren?

 

De bovengenoemde vragen zijn als voorbeeld benoemd. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur uw vraag dan via dit online contactformulier. Wanneer u het formulier hebt ingevuld, dan sturen wij u een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.


Wat leveren de workshops op?

Onze trainingen & workshops halen de cursisten uit hun comfort zone en wakkeren hun creativiteit en inspiratie aan. Na deze sessies zijn de deelnemers in staat een beeld te vormen over de impact van de veranderde samenleving op de organisaties. U ziet en hoort veel voorbeelden van wat er in Nederland en in het buitenland gaande is: over de robots en de effecten hiervan op de organisaties, de manier waarop hackers te werk gaan, de technologie en de gadgets die onze samenleving voorgoed gaan veranderen, de mislukte en succesvolle tactieken, de oude- en nieuwe businessmodellen en de nodige acties voor onze samenleving. Tijdens de trainingen/workshops leren de deelnemers op een inspirerend en confronterende manier na te denken over de bestaande en de nieuwe business modellen. De deelnemers krijgen zicht op de nieuwste trends en doen inspiraties op. Daarnaast wordt er aan alle deelnemers een hand-out met informatie, tips & trucs en relevante links uitgereikt, om zelf aan de slag te gaan de nodige activiteiten.


Voor wie zijn deze workshops?

Adviseurs, managers, projectleiders, internet-managers, beleidsmedewerkers, communicatie- en/of marketingmedewerkers die werken voor diverse organisaties, maar ook voor studenten en ondernemers die geïnteresseerd zijn in trends, innovaties en (nieuwe) business modellen.


Wie gingen u voor?

Wij hebben in totaal tot met heden aan meer dan 3000 MKB’ers en managers trainingen, lezingen & workshops verzorgd over de inzet en het gebruik van social media, internettechnologie, veranderende samenleving en optimaliseren van processen.


Tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van uw wensen, de doelgroep en soort evenement/sessie. Neem contact met ons op via dit contactformulier om uw wensen te bespreken. Bellen kan ook: 06 19 49 77 64. Na een gesprek zorgen wij ervoor dat u een op uw wensen en eisen afgestemde offerte ontvangt.