Trendonderzoek

Als klant kunt u bij ons terecht voor een uitgebreid adviestraject. Een onderdeel van dit traject is een trendonderzoek. Dit onderzoek richt zich centraal op de verschillende trends en ontwikkelingen die consequenties hebben voor uw organisatie en/of branche. Uiteindelijk streven wij ernaar om uw organisatie te adviseren op het gebied van groei, innovatie en verandering zodat de onzekerheden in innovatieprocessen worden verminderd en innovatieresultaten worden verbeterd.

Waarom een onderzoek?

U en uw organisatie begeeft zich in een wereld die constant in beweging is. Bewust zijn over de veranderingen in de markt zijn sleutelwoorden voor succes. Wij kunnen een trendonderzoek op maat voor uw organisatie uitvoeren. Een dergelijk onderzoek geeft u uiteindelijk inzicht in de veranderingen binnen uw branche, zodat u weet hoe u over enkele jaren nog steeds in de wensen van uw klanten kunt voorzien. Ook geeft het onderzoek een beeld over de toekomstige ontwikkelingen binnen uw branche/sector, de noodzakelijke investeringen en de aantrekkelijkheid van de markt op langere termijn. Zo komt u te weten hoe de markt in de toekomst zal veranderen, en u kunt hier van tevoren op inspelen. U komt op deze manier achter welke trends en ontwikkelingen razendsnel uw dienstverlening/producten kunnen veranderen. Dergelijke inzichten kunt u gebruiken om uw organisatie te innoveren, uw bestaande diensten/producten te verbeteren of om juist nieuwe diensten en/of producten in de markt te introduceren.De trends die wij onderzoeken, hebben meestal raakvlak op de volgende onderwerpen:Mijn diensten
De bovengenoemde onderwerpen geven slechts een algemeen beeld van de hoofdlijnen van het onderzoek. Tijdens het onderzoek richten wij ons uiteraard op uw specifieke vraag.


Wanneer is een adviestraject voor u interessant?

  • Indien u een optimale (innovatie)strategie wilt bepalen
  • Als u een innovatieve cultuur wilt tot stand brengen
  • Als u nieuwe processen wilt ontwikkelen, volledig afgestemd en aansluitend op wat er al binnen uw organisatie qua procesvorming is aanwezig
  • Als u expertise wilt verkrijgen door interne- en externe deskundigen te betrekken bij uw dienstverlening
  • Als u energieke en gemotiveerde innovatieteams wilt krijgen en creatieve talenten binnen- en buiten uw organisatie wilt activeren

Hoe wordt een onderzoek uitgevoerd?

Bij het uitvoeren van een trendonderzoek maken wij gebruik van de volgende vijf fasen:Diensten Trendonderzoek

1) Fase 1: interview met de opdrachtgever en/of manager. In deze fase gaan wij met onze opdrachtgever /of manager in gesprek over de aard van de dienst of het product dat wordt aangeboden. Diverse facetten van uw organisatie/bedrijf worden belicht, en alle bevindingen worden in kaart gebracht.

2) Fase 2: het doen van deskresearch. Aan de hand van het interview met de opdrachtgever/manager, gaan wij een deskresearch (bureauonderzoek) uitvoeren naar de omgeving waarin uw organisatie zich bevindt. Hierbij worden de trends en de ontwikkelingen op product- en marktniveau onderzocht, evenals trends in consumentengedrag en -voorkeur. Ook maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn worden meegenomen in het trendonderzoek. Door een dergelijk onderzoek proberen wij op verschillende manier informatie te vergaren over de huidige markt, en de manier waarop deze zich ontwikkelt. Bovendien wij houden onze ogen en oren altijd goed open en volgen we de laatste trends op de voet. Niet iedere trend is een blijvend succes. Daarom beoordelen we ook altijd kritisch of we de trends succesvol in kunnen zetten voor onze klanten. En kopieren we niet klakkeloos iedere trend die voorbij komt.

3) Fase 3: kwantitatief & kwalitatief vervolgonderzoek. Waar het deskresearch een globale schets geeft van hedendaagse maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen binnen de markt, kunnen een enquete en diepte-interviews met uw medewerkers en/of klanten de situatie verder uitdiepen. We houden een enquete onder uw medewerkers en/of klanten, en gaan hierna in gesprek met diverse stakeholders om de veranderende behoeften van de doelgroep, de ontwikkelingen van concurrenten en de verschuiving van de directe omgeving te onderzoeken. Naast het doen van het onderzoek naar de trends buiten uw organisatie om, betrekken wij dus indien gewenst ook de medewerkers en klanten van uw organisatie! Voor het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie gebruiken wij ons eigen unieke wetenschappelijke methode i-Scored. Waar nodig schakelen wij natuurlijk ook specialistische facilitator in uit ons uitgebreide netwerk. Mede dankzij een dergelijke uitgebreid onderzoek, garanderen wij u een ware cultuurverandering waarbij alle organisatieonderdelen worden betrokken en vervolgens efficiënter ook nog leren samenwerken. Bovendien werkt u hiermee ook continu aan de klantgerichtheid van uw medewerkers en klanten. U krijgt als uiteindelijk waardevolle informatie waarmee u de prestaties van uw organisatie kunt optimaliseren, en tevens kunt innoveren. Onderzoek geeft u dus inzicht en daarmee handvatten voor verbetering.

4) Fase 4: analyse en eindrapportage. De resultaten uit de deskresearch en de diepte-interviews worden in deze fase geanalyseerd en geïnterpreteerd in een heldere eindrapportage. Hierin krijgt u als de opdrachtgever inzicht in de toekomstige situatie van de markt waarin u opereert. Wij doen natuurlijk ook in dit rapport diverse aanbevelingen, om u van advies te voorzien op een effectieve manier in te spelen op diverse veranderingen.

5) Fase 5: trendonderzoek presenteren. Wij vinden het altijd belangrijk om een zal goed terugkoppeling te doen aan onze opdrachtgever. Daarom zullen de resultaten van het trendonderzoek worden gepresenteerd aan u als de opdrachtgever. Indien gewenst kunnen de medewerkers van uw organisatie ook de presentatie bijwonen. Uiteraard kunnen wij na fase 5 u ook ondersteuning bieden bij het implementeren van de aanbevelingen. U kunt met ons contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.


Resultaat?

Wij bieden concreet het volgende aan:

  • Onderzoek en advies dat past bij uw vraagstuk;
  • Bondige onderzoeksrapportages over trends en de veranderingen binnen uw branche/sector, ondersteund met links naar video’s, kaarten, afbeeldingen en figuren;
  • Procesbegeleiding richting de vaststelling- en uitvoeringsfase;
  • Ondersteuning bij de uitvoering.

Tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de specifieke vraag en de methode die zich hier het best voor leent. Meestal kost een trendonderzoek tussen €1500 en €2.0000 exclusief BTW. Het totaalbedrag is afhankelijk van uw wensen, en het aantal uur dat wij besteden voor uw organisatie. De implementatie van aanbevelingen zullen meerkosten meebrengen. Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken. Bellen kan ook: 06 19 49 77 64. Na een gesprek zorgen wij ervoor dat u een op uw wensen en eisen afgestemde offerte ontvangt.