We Are Storytellers

Vrijwel niemand twijfelt meer: technologie gaat onze wereld volledig veranderen. Daarnaast neemt de globalisering toe, en wordt de samenstelling van de bevolking om ons heen heel anders. De technologische ontwikkelingen en de social – demografische veranderingen zorgen voor veel kansen, maar ook voor uitdagingen. Er ontstaan tevens maatschappelijke vraagstukken, die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Wij geloven er echter in dat wij gezamenlijk de problemen en onduidelijkheden kunnen oplossen, door de handen ineen te slaan en samen te werken. En samenwerken kan alleen, als er verbindingen daadwerkelijk worden gelegd en de verhalen worden doorverteld.

Meer dan alleen kennisoverdracht

Bij diverse huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken zijn de problemen, en dus ook de oplossingen, nooit ééndimensionaal. Daarom organiseren wij niet alleen evenementen, conferenties en meetups, maar voeren wij ook diverse onderzoeken uit en bieden wij met onze netwerkpartners diverse trainingen en innovatietrajecten aan die een bijdrage leveren aan (sociale) innovatie.

Naast het bovengenoemde hebben wij een Global Innovation Map ontwikkeld, met als doel een wereldwijd netwerk te creëren voor en met iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie.

Onze topics

De volgende topics vormen een rode draad bij onze dienstverlening: veranderingsmanagement in de praktijk toepassen; nieuwe banen creëren; nieuwe verdienmodellen; smart city; blockchain technologie; cybersecurity; big data & open data; Internet of Things (IoT); virtual & augmented reality; 3D- & 4D printing; 21st century skills; nanotechnologie en smart materials; online marketing en toekomst van sociale communicatie; neurowetenschap voor innovatie toepassen; robotica; artificial intelligence; business model innovatie; toekomst van shopping; collectieve intelligentie; zelfsturende teams; holocratische organisaties in de praktijk; vrede & veiligheid bevorderen met behulp van innovaties en technologieën; juridische consequenties van technologie; eHealth; toekomst van (openbaar) vervoer; diversiteit binnen de organisaties inbedden; klimaat en energiebeleid optimaliseren; duurzaamheid bevorderen; nieuwe management- en business modellen.
 


 

Onze persoonlijke motieven

Connectingcentre gelooft dat technologie en een nieuwe manier van denken en werken de wereld een stukje beter kunnen maken. Buiten kaders denken, creatief zijn en innovatie volop benutten, zorgt voor groei. Niet alleen van bedrijven, maar ook van de maatschappij en de welvaart.

Het is algemeen bekend dat nieuwe diensten op de markt, zoals bijvoorbeeld Uber, de welvaart wereldwijd bevorderen. Terwijl Uber profiteert van de groei van het aantal gebruikers van de applicatie, profiteren vrouwen in arme landen, zoals Afghanistan en Afrika, ook van de mogelijkheid via een taxi extra te kunnen verdienen.

Connectingcentre heeft lang nagedacht over wat er nog niet is, maar wel een realiteit zou kunnen worden, waardoor de gehele maatschappij enorm vooruit kan lopen. Na diverse onderzoeken en inventarisaties is Connectingcentre tot de volgende conclusie gekomen: door een wereldwijd netwerk te creëren voor en met iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie, kunnen diverse matches worden gemaakt, kennis worden overgedragen en uiteindelijk de wereldwijde welvaart worden bevorderd.

Om bovengenoemde reden heeft Connectingcentre besloten een Global Innnovation Map te ontwikkelen, met als doel iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie online zichtbaar te maken en met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast organiseert Connectingcentre diverse offline bijeenkomsten en organiseert trainingen en innovatietrajecten die een bijdrage leveren aan (sociale) innovatie.

Het helpen van de maatschappij, en tegelijkertijd de klanten, is het centrale uitgangspunt van Connectingcentre.

Onze visie en missie

Als jonge, flexibele en ambitieuze onderneming wil Connectingcentre binnen twee jaar uitgroeien tot één van de meest toonaangevende organisaties van Nederland, die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie. Daarnaast wil Connectingcentre inspelen, en vooruit lopen, op alle technologische trends door zelf continue innovatief en creatief te zijn.

De uiteindelijke doelstelling van Connectingcentre is het creëren van een wereldwijd netwerk voor en met iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie. Wij willen zoveel mogelijk organisaties en bedrijven vooruit helpen bij het creëren van welvaart en innovatie. Connectingcentre probeert bij de ontwikkeling van nieuwe business modellen altijd vooruitdenkend en trendzettend te zijn. Opdrachtgevers maximale ondersteuning bieden bij reclamemarketing en innovaties, is het uitgangspunt van de full service aanpak van Connectingcentre. De opbrengsten van de diverse reclamecampagnes zoveel mogelijk zichtbaar en meetbaar maken en tevens klanten helpen innovaties te omarmen, is het centrale uitgangspunt van Connectingcentre.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Vragen? Neem contact op.

Directie

  • [:nl]Marya Yaqin[:]
    [:nl]Marya is van beroep trendwatcher & innovatiemanager. Ze is breed inzetbaar. Door haar ervaring en kennis over technologie, ondernemerschap, projectmanagement en procesoptimalisatie is Marya uitstekend in staat om professioneel om te gaan met de uiteenlopende belangen van diverse betrokkenen. Marya heeft maar een droom: de wereld helpen te verbeteren door middel van technologie en innovatie! Daarom is Marya met Connectingcentre gestart, met als doel om sociale innovatie wereldwijd een hot item te maken. Meer informatie: www.maryayaqin.com[:]

Terugblik #Conferentie #SocialeInnovatie 2016