02/13/2017

Over ons

Vrijwel niemand twijfelt meer: technologie gaat onze wereld volledig veranderen. Daarnaast neemt de globalisering toe, en wordt de samenstelling van de bevolking om ons heen heel anders. De technologische ontwikkelingen en de social – demografische veranderingen zorgen voor veel kansen, maar ook voor uitdagingen. Er ontstaan daarnaast maatschappelijke vraagstukken, die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Wij geloven er echter in dat wij gezamenlijk de problemen en onduidelijkheden kunnen oplossen, door de handen ineen te slaan en samen te werken.

Wat doen we concreet?
Wij organiseren evenementen, conferenties en meetups rondom het onderwerp sociale innovatie. Tijdens dergelijke gelegenheden brengen wij mensen met verschillende achtergronden bij elkaar om aan de slag te gaan met het bedenken en uitvoeren van diverse innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Wetenschappers, bedrijven, studenten, start-ups, media, scholen, ziekenhuizen, beleidsmakers, NGO’s en politici zijn de doelgroepen van Connectingcentre.

Meer dan alleen kennisoverdracht
Bij diverse huidige- en toekomstige maatschappelijke vraagstukken zijn de problemen – en dus de oplossingen nooit eendimensionaal. Daarom organiseren wij niet alleen evenementen, conferenties en meetups, maar voeren wij ook diverse onderzoeken uit, en bieden wij met onze netwerkpartners diverse trainingen, adviestrajecten & veranderingstrajecten aan die een bijdrage leveren aan sociale innovatie.

Onze topics
De volgende topics vormen een rode draad bij Connectingcentre: veranderingsmanagement in de praktijk toepassen; nieuwe banen creëren; nieuwe verdienmodellen; smart city; blockchain technologie; cybersecurity; big data & open data; Internet of Things (IoT); virtual & augmented reality; 3D- & 4D printing; 21st century skills; nanotechnologie en smart materials; online marketing en toekomst van sociale communicatie; neurowetenschap voor innovatie toepassen; robotica; artificial intelligence; business model innovatie; toekomst van shopping; collectieve intelligentie; zelfsturende teams; holocratische organisaties in de praktijk; vrede & veiligheid bevorderen met behulp van innovaties en technologieën; juridische consequenties van technologie; eHealth; toekomst van (openbaar) vervoer; diversiteit binnen de organisaties inbedden; klimaat en energiebeleid optimaliseren; duurzaamheid bevorderen; nieuwe management- en business modellen.

Voor meer informatie neem met ons contact op.


img_0365

Terugblik: conferentie #Socialeinnovatie 2016