02/13/2017

Onderzoek: op zoek naar oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken

Wij hebben tot met 1 december 2016 een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarover diverse betrokkenen meer informatie willen krijgen tijdens diverse evenementen van Connectingcentre. U kunt de onderzoeksresultaten hier lezen/downloaden.

Uit het onderzoek ‘sociale innovatie’ eind 2016 zijn er een aantal thema’s naar voren gekomen die een grote invloed hebben op ons dagelijkse en toekomstig bestaan. Deze thema’s hebben ertoe geleid dat wij een nieuw onderzoek zijn gestart. Wij willen u graag vragen om deel te nemen aan dit nieuw onderzoek. Uw deelname aan het onderzoek helpt ons om onze toekomstige evenementen meer invulling te geven en om meer zicht te krijgen over hoe we diverse maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen.

Klik hier om het onderzoek te starten

Aangezien er tijdens het onderzoek gaat om uw ervaringen en ideeën, zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wij vragen u het antwoord dat als eerste bij u opkomt aan te geven.

Alle verzamelde data zal binnenkort op onze website gepubliceerd worden. Het onderzoek loopt nog zeker door tot en met 1 juni 2017.

Uiteraard waarborgen we uw privacy en zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken. De antwoorden worden anoniem verwerkt in de onderzoeksresultaten.

Wij stellen uw input zeer op prijs!