Samen leren innoveren

collin


Hoe kunnen we de economische, maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan die op ons afkomen? Voor succesvolle innovaties en geslaagde transities hebben we nieuwe kennis nodig. Kennis die ontstaat in nieuwe vormen van samenwerking, tussen de verschillende actoren, gebaseerd op natuurlijke vormen van co-creatie.

Samenwerken in lerende netwerken (learning society)

In de maatschappij van de 21e eeuw is het benutten van Capabilities van mensen en het Co-creëren van nieuwe kennis de uitdaging. De complexe problemen waarvoor we staan, vragen om totaaloplossingen, liefst in één keer goed.

We komen er niet zonder de benutting van het creatievermogen, reflectievermogen en e-memoryvermogen. E-memory is de technologische enabeler om te komen tot collectieve geheugens als basis voor kennisgroei door delen en het drastisch vergroten van de leersnelheid. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor coaching op de werkplek (werkplekleren). Studenten in samenwerking met docenten kunnen een boost veroorzaken in deze samenwerking.

Mensen zijn creatief genoeg. Mensen kunnen ook prima reflecteren op wat ze doen. Maar organisaties bieden niet altijd de ruimte en de structuren waarin hun vermogens en kennis echt tot bloei komen.

Daarom is er Collin: een innovatieve samenwerkingsvorm, gericht op het leren in teams.
Collin wordt gedragen door wetenschappelijk gevalideerde modellen en in de praktijk beproefde, inter-connectieve tools, aangestuurd door coaches. Collin brengt structuur in complexiteit en laat een intelligent netwerk groeien. Daarin ontstaat kennis op natuurlijke wijze als vanzelf vanuit de gezamenlijke inbreng. Collin leert Big-data op te werken tot Smart-data waardoor complexiteit hanteerbaar wordt. Tijdens de workshop laten wij u kennis maken met de methode waarna wij dit gaan toepassen op enkele actuele vraagstukken, die in de enquêteresultaten over Sociale Innovatie voorafgaand aan de conferentie’ naar voren zijn gekomen.

Meer informatie en achtergronden over de Collectieve Intelligentie methode kunt u vinden op: www.collinweb.nl

Harm Rozie Communicatie-architect

Harm Rozie
Communicatie-architect

Onno-Hans Noteboom Innovatie regisseur / Docent Hoger Onderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *