07/29/2016

Resultaten

Wij hebben tot met 1 december 2016 een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarover diverse betrokkenen meer informatie willen krijgen tijdens de conferentie #socialeinnovatie. Hieronder ziet u de resultaten van het onderzoek voor de conferentie ”Sociale Innovatie”.

Aanvullende informatie over het resultaten van het onderzoek:

 • Per vraag zijn de Missing Values (MV), oftewel de ontbrekende waarden, niet verwerkt.
 • De antwoorden op de open vragen zijn op deze resultatenpagina weggelaten.
 • Een definitief overzicht van de resultaten van het onderzoek zal in december 2016 naar alle respondenten worden opgestuurd.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@connectingcentre.com


Totaal aantal respondenten tot 17 november 2016: 145


ALGEMENE VRAGEN

 

Wat is uw geslacht?

In welke provincie woont u?


VRAGEN OVER DE CONFERENTIE

Hieronder staan de onderwerpen die naar mening van de respondenten tijdens de conferentie behandeld moeten worden.

Wat zijn de trends van nu en de toekomst?
Holocratische organisaties, organisaties zonder management en veel zelfsturende teams zijn de nieuwe trend. Hoe zijn deze vormen van organisatiestructuren haalbaar in de praktijk?
Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen op de HR(M)?
Welke juridische consequenties brengen diverse (nieuwe) technologieën met zich mee?
Hoe kunnen conflicten worden voorkomen en vrede, veiligheid en wederopbouwprocessen in het buitenland worden bevorderd?
Op welke manier kunnen (nieuwe) technologieën worden gebruikt om vrede te bevorderen en armoede te bestrijden?
Hoe kan het onderwijs 21ste eeuwse vaardigheden stimuleren om mensen voor te bereiden op het functioneren in de toekomstige maatschappij?
Hoe kan onderwijs voor iedereen toegankelijker worden gemaakt?
eHealth: wat zijn de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en wat wordt de mogelijke toekomst van de gezondheidszorg?
Toegang tot medische zorg, hoe krijg je het voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en gender specifiek?
Wat is de impact van diverse technologieën op het (openbaar) vervoer?
Hoe kan je veranderingsmanagement doorvoeren in de praktijk?
Cybersecurity: hoe kan je negatieve gevolgen van technologie zoveel mogelijk beperken?
Hacken: hoe vindt hacken in de praktijk plaats?
Wat zijn de mogelijke gevolgen van robotisering en automatisering voor de arbeidsmarkt?
Welke mogelijkheden en toepassingen zijn er denkbaar bij Internet of Things (IoT)?
Smart Cities: welke praktijkvoorbeelden van smart cities zijn er denkbaar en wat zijn de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de steden?
Op welke manier kunnen de besluitvormende posities evenredig ingevuld worden naar gender- en maatschappelijke diversiteit?
Op welke manier kan klimaat- en energiebeleid worden verbeterd?

Zijn er andere onderwerpen die u belangrijk/interessant vindt?

Ja, namelijk:

 • Vrede/Terrorisme en nieuwe technologie – ik ben nu heel strikt geweest, sommige onderwerpen hebben zeker wel mijn belangstelling, maar in deze enquête heb ik met name gefocussed op nieuwe technologie en vrede en armoedebestrijding.
 • Hoe zorgt technologie voor een gelukkig leven? Hoe kunnen we door middel van innovatie zorgen voor een gelukkigere bevolking? Welke instanties of sectoren kunnen door middel van kleine innovaties zorgen voor een grote stijging in geluk voor de bevolking.
 • Mij valt op dat de bijeenkomst een scala van onderwerpen zal bespreken. voordeel: een soort van algemene introductie van sociale innovatie. nadeel: het is niet specifiek voor bepaalde groepen. Ik weet niet wat jullie precies van plan zijn. Een oplossing zou kunnen zijn dat er 3 of 4 groepen worden gemaakt voor specifieke doelgroepen.
 • Neuromarketing en de invloed van Pokemon op mensen. Het positief toepassen van Gamification op beinvloeden van gedrag.
 • Ethiek en technologie mss?
 • Communicatie omtrend dit alles
 • Nou ja, als u graag oorlog & vrede erbij wilt betrekken, dan moet u bv weten dat de verdragen voor bezit/ gebruik van kernwapens met moderne technologie worden ontweken. Da’s nu gaande. Een blok beton met 8000 km/u ergens op laten landen heeft zelfde impact als kleine kernbom, is preciezer, veel goedkoper, logistiek veel goedkoper simpeler & veiliger en kent minder gevolgen. etc Hier is veel gaande, maar bijna niemand weet dat nog. Succes en goede groet, Rolf.
 • Aandacht voor maatschappelijke kosten gezondheidsschade door milieufactoren
 • Welke rol zullen sociale media en onze virtuele sociale identiteit spelen in de nabije toekomst? Hoe zullen we in de geïnformatiseerde en geglobaliseerde wereld met elkaar in interactie gaan en welke gevolgen zal dat hebben?
 • Welke invloed hebben cultuur-historische zaken op de verbinding tussen mensen in verschillende landen in en buiten Europa?
 • Ja… waarom wordt er vaak pas gehandeld als het kwaad geschied is? Dan heb ik het vooral over Burn-out, depressie enz. Waarom zijn er maar weinig bedrijven die hier preventief mee omgaan in plaats van reactief als het kwaad al geschied is?
 • Wat gaan we doen met meer vrije tijd. Hoe creeren we nieuwe werksoorten. Leidt sociale innovatie tot en menselijker wereld?
 • Oplossingen voor integratie van vluchtelingen
 • Mijn onderwerpen staan erbij. Ik zou Gloria Wekker wel als spreker willen over White innocence, wit privilige, haar laatste boek en intersectioneel feminisme
 • De rol van de overheid en het bedrijfsleven in deze vraagstukken.
 • Diversiteit en innovatie; hoe blijven we diversiteit/inclusiviteit integreren in organisaties in een wereld waar er vanuit wordt gegaan dat het niet meer nodig is hiervoor (diversiteit) beleid te voeren.
 • De toekomst van media. Wat zijn de nieuwe verdienmodellen voor makers van muziek, films etc.?
 • Hoe te voorkomen dat bottom-up (en top-down) initiatieven op een overvloed aan obstakels vastlopen!!! A.u.b. niet nog meer bottom-up initiatieven aanmoedigen die vervolgens vastlopen!!! Prioriteit 1 dient het weghalen van dat te zijn wat vastlopen veroorzaakt!!! Zelf heb ik vastlopen en uit elkaar vallen van een prima functionerend initiatief de eerste keer bij zelforganisatie met 30.000 medewerkers ervaren. Bij het Zorgdenkers Netwerk werd later duidelijk dat ‘high-impact’ initiatieven moeten vastlopen omdat de weerstand, dit het vastlopen veroorzaak, jaarlijks €90 miljard groot is! Hier is wat er gebeurde: Een burgemeester zij dat de zorg onbetaalbaar wordt. Hij vroeg Science meets Business om out-of-the box oplossingen. Wij hebben, zonder vergoeding, werk verzet en bij het Zorgdenkers Netwerk een lijst gemaakt (op basis van dit: http://www.zorgdenkers.nl/verrassende-inzichten/). Vervolgens bleek dat er bij de gemeente van begin af aan (!!!) geen enkele ruimte was om deze oplossingen in te voeren. In eerste instantie konden de Zorgdenkers het niet geloven. Er waren reacties zoals ‘deze burgermeester’ hoort te worden vervangen. Toen hebben wij de emoties opzij gezet en zijn voorbij de symptomen gegaan. Het werd duidelijk dat een nieuwe burgemeester in dezelfde valkuil zou zijn getrapt en dat deze problematiek een systeemprobleem is waarop zelfs olievlekken vastlopen. Deze ervaringen verklaren ook waarom het de laatste tijd lastiger is geworden mensen voor nieuwe initiatieven te motiveren: zie hebben dit het intuïtief door en haken af. Onze high-impact initiatieven (bottom-up of top-down) hebben alleen een kans als wij deze problematiek oplossen. Rotterdam Kantelt en het Zorgdenkers Netwerk zien het probleem en hebben een goed zicht op hoe dit kan worden opgelost.
 • De invloed van sociale innovatie op toerisme en recreatie. Hoe je marketing (marktonderzoek e.d.) kunt combineren met sociale innovatie.
 • Het organiseren en faciliteren van zelfsturende teams.
 • Hoe organiseren we het onderwijs en de opvoeding zó dat culturele diversiteit in elk mens geïnternaliseerd wordt.
 • Dominantie van het monetair systeem blokkeert vooruitgang te veel politiek in het democratisch bestel fundamentalistische schotten tussen groepen samenwerken met de natuur (en niet beheersen) transdisciplinaire ontwikkeling van vraagstukken mogelijk maken.
 • Innovation and leadership.
 • 3D-printing, Big data, Sustainable City Moocs.
 • Hoe kunnen wij de politiek/bestuur omvormen tot een fenomeen dat burgers weer aanspreekt en beschermt.
 • Omgang tussen mensen. Waarden en normen . Jeugd, ouderen, minderheden en gender- maatschappelijke diversiteit.
 • Sociale zekerheid, Omdenken.
 • Hoe zorg je ervoor dat de mens dat gaat doen waar hij/zij goed in is en tot zijn/haar pensioen kan halen zonder gezondheids problemen.
 • Samenwerking tussen profit en non profit met betrekking tot gezondheids bevorderdende instanties en bedrijven.
 • – paricipatie doelgroepen arbeidsmarkt – wijsheid en filosofie – human Capital Agenda
 • Leiderschap, innovatie en cocreatie. Veranderingen in de samenleving en technologie gaan snel en problemen zijn te complex. De oude manier van problemen oplossen werkt niet meer en vraagt wendbaarheid (Agile) en samenwerking. De nieuwe leiders ontsluiten hun menselijk potentieel en scheppen ruimte om anderen hetzelfde te laten doen. Hoe wordt je die leider, die zijn eigen drijfveer verbindt met wat mag ontstaan. Hoe verbind je je praktisch met elkaar, ontsluit je eigen menselijk potentieel en dat van anderen om zo gebruik te maken van de wijsheid van de groep. Zo ontstaat een nieuw bewustzijn van waaruit nieuwe dingen kunnen ontstaan en problemen, geen problemen meer blijken te zijn. Net zoals Einstein zei: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze (bewustzijn) die het heeft veroorzaakt”. Dus is het tijd voor een nieuw bewustzijn en nieuw niveau van leiderschap.
 • Staan er allemaal bij 🙂
 • Hoe kunnen we meer in ons lichaam komen en meer in ons gevoel? Ik vind de vragen en thema’s op zich interessant, maar het is weer zo mentaal, zo cognitief. De sleutel zit in ons gevoel, ook voor de grote tema’s van dit moment. In bewegen, in dansen, etc, in loslaten en het nieuwe laten komen. We zijn zo enorm geconditioneerd om na te denken, steeds weer na te denken en nog meer te denken en nog meer. het houdt maar niet op. En dat heeft waarde. Maar denken (denken zonder gevoel, zonder contact met onze kern, met de natuur) is zo overgewaardeerd. Dat geeft nou juist de problemen; het geeft afscheiding. Ik zou heel graag in dat licht een bijdrage leveren aan het programma.
 • Over het algemeen wil ik op alle onderwerpen waar ik geïnteresseerd heb ingevuld op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en van goede praktijkvoorbeelden.
 • Op dit moment zou ik het niet weten.
 • Zijn al HEEL veel onderwerpen – gaat breedte niet ten koste van de diepgang…?
 • Hoe kan techniek en informatica gelukkiger maken? Wat doen we, behalve facebook, aan de eenzaamheid en is de rol van techniek daarin? Hoe kunnen we een video gesprek zo laten voelen alsof je werkelijk bij elkaar over de vloer bent?
 • Ik denk aan de belangen van grote bedrijven versus landen. Het lijkt dat grote bedrijven machtiger gaan worden dan landen. Verder ben ik geïnteresseerd in ontwikkelingen als basisinkomen en wat dat voor effect heeft op gedrag van mensen. Hoe stappen we af van het paradigma ‘groeien’ en kunnen we anders naar de wereld kijken. Bijvoorbeeld door lokaal zaken anders te organiseren.
 • Hoe kunnen we voorkomen dat AI ons per ongeluk schaadt; zeker als het zo complex wordt dat we niet meer begrijpen hoe het tot oplossingen komt (zoals bvb met de AI die de menselijke wereldkampioen ‘Go’ verslaat)?
 • Hoe richten we Machine Ethics zo in, dat een AI tot creatieve oplossingen kan komen, zonder dat dit tot onwenselijke (of desastreuze) gevolgen leidt? Moet de overheid een rol spelen in toezicht op algoritmes / AI?
 • Moeten we eisen dat alles open source wordt? Hoe kunnen we technologie democratiseren?
 • Virtual reality: onbeperkte mogelijkheden. En ik spreek uit ervaring!
 • Zoals ik al zei: Betekenisvol Ondernemen.
 • Wat gaan we doen met onze tijd die vrijkomt door de robotisering? Wat doen de Zweden met hun 6 urige werkdag?
 • Hoe bevorder je sociale cohesie binnen wijken, steden, organisaties, landen met als doel grote en zeer kostbare maatschappelijke problemen te voorkomen (depressie, eenzaamheid, angststoornissen, etc.)?
 • Volgens mij zijn de genoemde onderwerpen wel genoeg voor een mooi seminar
 • Hoe gaat het UVW / overheid om (op basis van wetgeving) met arbeidsongeschiktheid van uitkeringsgerechtigden. Hier is weinig aandacht voor en heel veel leed en onrecht. Geen idee of dit in dit congres thuishoort, maar het is wel een onderwerp waarvan ik vind dat het veel meer aandacht moet krijgen. Ook dit systeem is m.i. failliet.
 • Dit lijkt mij heel wat voor deze setting maar robotisering in de zorg is ook heel nuttig zie: FILM: ROBOT & FRANK (2012) ZIET DE TOEKOMST ER STRAKS ZO UIT?
 • Armoede in ons Eigen land; wat kunnen we daaraan toen ogv technologie en onderwijs?
  hoe betrek je de burger bij sociale innovatie? Empowerment, burger initiatief, participatie samenleving, voedsel systemen,

AANVULLENDE VRAGEN

Zou u de conferentie die eind 2016 plaatsvindt willen bijwonen?

Wanneer zou evenement naar uw mening moeten plaatsvinden?

Wat mag deze conferentie in uw ogen kosten?


Hoe kwam je op onze vragenlijst terecht? Meerdere antwoorden aankruisen is mogelijk.

Wat is uw huidige beroep? Kies het antwoord waar u de meeste tijd aan kwijt bent.

Ander beroep, namelijk:

 • Catalyst for Change accelerating innovation…
 • Alles
 • Innovatieadviseur mkb’s en geboeid door onderwijsinnovatie
 • In een coöperatie mensen helpen hun ondernemende vaardigheden te ontwikkelen irt innovatie, zowel jong professionals als langer werkenden
 • Net gepensioneeerd jurist/politicoloog.
 • Freelance tekstschrijver en (web)redacteur met oog voor gender-, etnische, seksuele diversiteit in teksten en in de rest vd maatschappij
 • Juridische dienstverlener
 • Tno
 • Onderwijswetenschapper en complexiteitsdenker
 • Probeer leven met pensioen nuttig te besteden
 • Ik school om nadat ik vanwege leeftijd en burn-out mijn werk ben kwijtgeraakt
 • Consultant
 • Ik school om nadat ik vanwege leeftijd en burn-out mijn werk ben kwijtgeraakt
 • Formeel niets: gepensioneerd
 • Politicus / ZZP
 • Adviseur, raadslid, AB lid waterschap

Zijn er nog bepaalde vragen die u zeker tijdens de conferentie naar voren wilt laten brengen? Zo ja, beschrijf uw vraag zo goed mogelijk:

 • Hoe kunnen we het Social Progress Indicator de standaard maken in de maatschappij ipv enkel economisch te kijken naar GDP zodat er meer focus ligt op maatschappelijke en duurzame ontwikkeling dan quick money wins en welvaart (+overconsumptie)
 • Het management van zoveel informatie
 • Open innovatie hoe kun je Hackathons echt laten werken? Niet alleen goed idee maar echt succes
 • In het boek het tweede machinetijdperk wordt een toekomst voorspeld waarbij de digitale technologie enerzijds voor een overvloed zal zorgen en anderzijds voor een grotere ongelijkheid. Hoe kan de samenleving deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen zodat er geen mensen achterblijven, zowel op lokaal, europees of mondiaal vlak?
 • Belang van diversiteit in organisaties (leeftijd, afkomst, handicap etc)
 • Hoe de energie tijdens de conferentie te verbinden in verschillende acties
 • Hoe maken we het aantrekkelijk
 • Geld in de toekomst. Blijft contant (en anoniem) betalen mogelijk? Voor- en nadelen van contactloos, en met je vinger-afdruk betalen. Hoe zit het met de veiligheid?
 • Aansluiten bij bestaande initiatieven zoals bankjescollectief, boiling, buurtcamping etc.
 • In het monetair beleid kapitaal een functie geven als common good.
 • Welke organisaties (bedrijven, gemeenten, netwerken) zijn op zoek naar manieren om netelige kwesties zoals kwaliteit en kosten in de gezondheidszorg op te lossen?
 • Volgens mij heb ik al veel genoemd . Misschien eens aanpassing belastingstelsel dat mag ook anders m.i
 • Goede locatie en zorg voor goede spreekmogelijkheden!
 • Wat voor wereld creëren we met elkaar, vanuit gevoel, vanuit onze hoogste bestemming? Door wie of wat laten we ons leiden: door onze slaafse gedachten of onze hoogste inspiratie? Kunnen we trends trends laten, en net denken: ‘oh ja dat is een trend, daar moeten we achteraan hollen, want ja, dat is nu eenmaal de trend, daar gaat het heen, we kunnen niet achterblijven!’ De keus die ik maak is: wat is mijn innerlijke trend? Die volg ik. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien.
 • Dat heb ik op de vorige pagina toch al beantwoord?
 • Ik geef bij voorkeur zelf een presentatie over ons concept ConnectingFriends. Zie hiervoor de video op YouTube: ConnectingFriends, delen en vermenigvuldigen https://youtu.be/3q7IXqG636M

Wij hebben geen vragen meer. Heeft u nog vragen of suggesties? Die horen wij graag.

 • Als ik jullie was zou ik het iets afbakenen en/of iets gerichter oriënteren. Nu lijkt het zo breed dat je er alle kanten mee op kan.
 • De vraagprijs van een conferentie hangt vooral af van Locatie en het programma… Hoe beter de sprekers hoe duurder de tickets zonder die info is het vragen naar een prijs moeilijk!
 • Veel succes!!! Klinkt leuk!
 • Keuze man of vrouw in het begin is niet meer van de toekomst. Gender heeft meer dan 2 variaties
 • Ik vind het een actueel thema. Ik denk dat indien goed aangepakt de conferentie veel belangstelling zou kunnen krijgen. Indien gewenst, zou ik graag willen meewerkem aan de realisatie. Neem contact met mij via e-mail voor een vrijblijvend brainstorming om te zien wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
 • Ik neem graag het onderdeel collectieve intelligentie op mij
 • Let op verhouding man/vrouw bij sprekers en biedt vlees/vis alleen aan als ‘dieetwens’
 • Een linking point installeren, waardoor deelnemers van te voren al kunnen aangeven geïnteresseerd te zijn in een ontmoeting met een andere conferentieganger. daarin de facilitator zijn, lijkt me prachtig.
 • Zie mijn opmerkingen bij de prijs. De enquete invullen neemt veel tijd in beslag. Ik heb daarom niet afzonderlijk aangegeven wat “ik van de conferentie wil leren”, dat gebeurt nl. vanzelf.
 • Wij hebben een kleine oefening en hieruit een handvat om mensen inzichtelijk te maken waar het op vastloopt en hoe eenvoudig het eigenlijk is dat te kiezen wat werkt en dat te vermijden wat (niet) meer werkt. In 7 van 10 gevallen werkte het als eyeopener. Het biedt tegelijk de mogelijkheid voor een productievere conferentie: aardig wat onnodige discussies, veroorzaakt door de tegenstrijdige zienswijzen, worden voorkomen.
 • Ik zou wat meer focussen n niet zo breed gaan.
 • Levende systemen blijken overeenkomstige eigenschappen te hebben, waarmee zij zich onderscheiden van deterministische systemen. Bijvoorbeeld cellen, planten, dieren, immuunsysteem, mens, groepen mensen, steden, evolutie, ecosystemen, gaja en geopolitiek functioneren vooral zelforganiserend, zonder centrale regie, adaptief, open, bottom up, lerend en kunnen emergentie genereren. Wat bekend is geworden als de Complex Adaptive Systems theorie biedt goede mogelijkheden voor inzicht in gezondheid, die op een positieve wijze te beïnvloeden, participatie te bevorderen en de organisatie van de gezondheidszorg te ontburocratiseren, bij een toename aan kwaliteit en welzijn. Wat inmiddels ontwikkeld is aan inzicht in ecologische duurzaamheid kan model staan in het streven naar duurzaam gezondheidsbeleid.
 • T.a.v. sociale innovatie, moeten er veel hobbels genomen worden richting de toekomst. Waar gaan we dus de prioriteit leggen.
 • Stichting360zuid.
 • Veel interessante onderwerpen, dus heb een keuze gemaakt
 • Het is mogelijk om een workshop/mini course te geven, waarbij we deelnemers kunnen laten ervaren hoe je je eigen potentieel kunt ontsluiten en dat van anderen.
  We zouden een deel van het programma kunnen faciliteren vanuit onze startup simulator waarin jong professionals ondernemend gedrag aanleren.
 • Graag zou ik een workshop GET AGILE! geven gericht op: Leidinggevende, coaches, facilitators, educators & trainers die eager zijn human-centered leadership practices eigen te maken door een ander in hun kracht te zetten en bij te dragen aan een meer vitaal, betekenisvol en innoverend (werk)leven. Dit valt onder het kopje verandermanagement/ leiderschap, innoverend onderwijs en holacratisch organiseren. Wellicht tot dec!
 • Ik zou een bijdrage kunnen leveren door een live verslag te maken op twitter. Dat is een zware taak, dus een hele dag achter elkaar is niet haalbaar. Maar een paar belangrijke sessies zou wel kunnen of ander moet ik kijken of aanpassing van mijn tempo (minder dan 20 tweets per uur) haalbaar is. Ik kan ook een bijdrage leveren over de factoren die gedragsverandering bepalen. Ik heb daar creatieve ideeën over, maar ik heb ze niet onderzocht. Dus ik kan het niet hard maken.
 • Alles wat kan bijdragen om ”de kloof” tussen mensen te verkleinen
 • Ik heb niet alle vragen beantwoord, maar vooral mijn ideeën over de gevraagde zaken beschreven. Het invullen van de vragenlijst zo op dit moment anders te lang gaan duren.
 • Ik hoop dat het een dag wordt met veel interactie die wel in goede banen geleid wordt. En dat er ruimte is om anderen te leren kennen.
 • Ik spreek vaak over de toekomst van werk, effecten van ai en hoe wij als mensheid hier beter van kunnen worden door uit te gaan van rollen ipv functies en skils. Tevens doe ik ook workshops voor teams om ze sterker en effectiever te maken. Kern de de nieuwe manier van werken die na Agile komt en de volle resourcefulness van iedereen mogelijk maakt,
 • In contact gekomen via Sparkwise en zou het geweldig vinden om voor deze conferentie een vrijkaart te ontvangen

Een overzicht van alle aanvullende vragen/opmerkingen krijgen de respondenten per email toegestuurd. U kunt hier deelnemen aan het onderzoek. Voor vragen en opmerkingen kunt u hier contact opnemen met de organisators van de conferentie.