Vrijwel niemand twijfelt meer: technologie gaat onze wereld volledig veranderen. Daarnaast neemt de globalisering toe, en wordt de samenstelling van de bevolking om ons heen heel anders. De technologische ontwikkelingen en de social – demografische veranderingen zorgen voor veel kansen, maar ook voor uitdagingen. Er ontstaan tevens veel maatschappelijke vraagstukken, die niet eenvoudig te beantwoorden zijn.

Wij geloven er echter in dat wij gezamenlijk de problemen en onduidelijkheden kunnen oplossen, door de handen ineen te slaan en samen te werken. Daarom is Connectingcentre in leven geroepen.

Connectingcentre organiseert evenementen, conferenties en meetups rondom #socialeinnovatie. Ook voeren wij diverse onderzoeken uit en bieden wij met onze netwerkpartners diverse trainingen en innovatietrajecten aan die een bijdrage leveren aan (sociale) innovatie.

Naast het bovengenoemde hebben wij een Global Innovation Map ontwikkeld, met als doel een wereldwijd netwerk te creëren voor en met iedereen die zich bezig houdt met technologie en (sociale) innovatie. Aanmelden voor Global Innovation Map is gratis. Voor meer informatie kijk op www.connectingcentre.com