Veelgestelde vragen en antwoorden over Global Innovation Map voor u op een rij

Waarom Global Innovation Map gebruiken?

Het gebruiken van Global Innovation Map levert voor uw bedrijf het volgende op:
 • Uw logo en naamsvermelding wordt als het ware als een netwerkpartner op de website van Connectingcentre direct geplaatst. Door zichzelf aan te melden voor de Global Innovation Map, kunnen er uit onverwachte hoeken suggesties en/of contacten worden gelegd. U laat immers uw gegevens achter, en dit kan leiden tot nieuwe kansen of nieuwe investeerders die uw idee/initiatief prachtig vinden en graag uw bedrijf willen steunen.
 • Diverse bestaande en nieuwe doelgroepen krijgen zicht op wat uw bedrijf/organisatie zoal doet. Dit kan leiden tot meer draagvlak.
 • Iedereen kan meedenken en oplossingen aandragen voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken die er liggen, en deze oplossingen in Global Innovation Map invoeren. Hiermee wordt eigen expertise ook meteen zichtbaar, wat kan leiden tot meer klanten. Anderzijds wordt kennisoverdracht bevorderd, waardoor welvaart een boost kan krijgen.
 • Nieuwe partnerschap, co-creatie, samenwerking en kennisbevordering kan worden ontstaan door Global Innovation Map frequent te gebruiken als informatiebron.
 • Er kan zicht worden gecreëerd over wie waarmee bezig is en wat hun contactgegevens zijn zodat er direct contact met een gewenste partij genomen kan worden.
 • Door alle informatie te centraliseren ontstaat er zicht op de actualiteit: wat gebeurt er wereldwijd op gebied van welvaart bevordering, technologie en sociale innovatie? Deze data is een belangrijke input. Immers, u kunt hiermee met een oogopslag gelijk zien wat er zoal gebeurd op wijkniveau in de gehele wereld. Dit kan uiteindelijk een bijdrage leveren voor meer welvaart en (sociale) innovatie.
 • Indien gewenst kunnen wij tegen een kleine bijdrage uw organisatie in onze (sociale) media uitingen als een van onze belangrijke partners benoemen. Neem contact op voor meer informatie.
Verbinden, inspireren en vernieuwen zijn de woorden die bij ons zeer centraal staan. Natuurlijk moeten zoveel mogelijk organisaties/bedrijven hun gegevens voor de Global Innovation Map achterlaten. Steunt u ons mee om uw eigen bedrijf internationaal zichtbaar te maken voor een zeer groot publiek? Vul de gegevens van de locatie van uw bedrijf direct via Global Innovation Map.
Wij kunnen onze ambities alleen nooit waarmaken. Hiervoor hebben wij de steun vanuit de overheid nodig. Werkt u bij de overheid? Bouw dan samen mee aan een internationaal netwerk, gericht op MVO, technologie en (sociale) innovatie! Door Global Innovation Map zelf te gebruiken, en deze te promoten steunt u ons mee om het volgende te realiseren:
 • Door diverse overheidsinstanties, NGO's en bedrijven aan te melden voor de Global Innovation Map, kunnen er uit onverwachte hoeken suggesties en/of contacten worden gelegd. Iedereen laat immers haar/zijn gegevens achter waarmee contact genomen kan worden.
 • Diverse bestaande en nieuwe doelgroepen krijgen zicht op wat de organisaties/bedrijven zoal doen, en dit kan leiden tot meer draagvlak.
 • Nieuwe partnerschap, co-creatie, samenwerking en kennisbevordering kan worden ontstaan door Global Innovation Map frequent te gebruiken als informatiebron.
 • Door alle informatie te centraliseren ontstaat er zicht op de actualiteit: wat gebeurt er wereldwijd op gebied van welvaart bevordering, technologie en sociale innovatie? Deze data is een belangrijke input. Immers, u kunt met een oogopslag gelijk zien wat er zoal gebeurd op wijkniveau in de gehele wereld. Dit kan uiteindelijk een bijdrage leveren voor meer welvaart en (sociale) innovatie.
 • Door alle informatie te centraliseren, ontstaat er een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Iedereen krijgt de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste technologie en trends die er zijn.
 • Er ontstaat een directe verbreding van de discussie rondom diverse onderwerpen die bijdrage leveren aan verbeteren van de wereld, technologie & (sociale)innovatie.
 • Global Innovation Map draagt erbij dat er nieuwe bannen en nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd, en oplossingen worden verspreid voor maatschappelijke oplossingen waar er eerder niet aan gedacht is.
 • Financiële sector krijgt een steun in de rug en iedereen krijgt de gelegenheid om in te spelen op de actualiteit. Hiermee wordt tegelijkertijd concurrentiebeleid wereldwijd verbeterd. Immers, iedereen kan via Global Innovation Map inspiraties opdoen en eigen dienstverlening op basis van diverse bronnen data verbeteren/optimaliseren.
 • Particulieren en bedrijven kunnen betrokken worden bij een bepaald gewenst beleid/vraagstuk. Immers alle data via Global Innovation Map is openbaar, dus zonder onze tussenkomst kunnen er diverse initiatieven worden gestart en/of diverse belangengroepen worden gecreëerd.
 • Open Data krijgt meer gestalte omdat alle informatie op een plek, dus op Global Innovation Map wordt verzameld en alle data gelijk weer wordt verspreid over de gehele wereld.
 • Maatwerk en lokaal ondernemerschap wordt gelijktijdig gestimuleerd omdat alle belangrijke data openbaar is en blijft.
 • Zelfstandigheid op lokaal niveau en tegelijkertijd en internationaal handel wordt bevorderd.
 • Iedereen krijgt meer stimulans om maatschappelijk verantwoord te (blijven) ondernemen.
 • Zowel welvaart als economische groei wordt bevorderd zodra er meer verbindingen en contacten wereldwijd worden gecreëerd. Global Innovation Map draagt erbij dat economie op micro, meso en macro niveau wordt gestimuleerd.
 • Indien gewenst kunnen wij tegen een kleine bijdrage uw organisatie in onze (sociale) media uitingen als een van onze belangrijke partners benoemen. Neem contact op voor meer informatie.
Verbinden, inspireren en vernieuwen zijn de woorden die bij ons zeer centraal staan. Natuurlijk moeten zoveel mogelijk organisaties/bedrijven hun gegevens voor de Global Innovation Map achterlaten. Helpt u ons mee om deze ambitie te realiseren? Laat dan gegevens van uw eigen organisatie bij ons achter, en promoot Global Innovation Map mee onder uw eigen netwerk.
Voor het onderwijs levert het gebruiken van Global Innovation Map ook veel voordelen. De voordelen zijn:
 • Door uw organisatie aan te melden voor Global Innovation Map, maakt u zichzelf zichtbaar voor de gehele wereld. Uw logo en naamsvermelding wordt als het ware als een netwerkpartner op de website van Connectingcentre direct geplaatst. Door zichzelf aan te melden voor de Global Innovation Map, kunnen er uit onverwachte hoeken suggesties en/of contacten worden gelegd.
 • Diverse bestaande en nieuwe doelgroepen krijgen zicht op wat uw organisatie zoal doet, en dit kan leiden tot meer draagvlak.
 • Nieuwe partnerschap, co-creatie, samenwerking en kennisbevordering kan worden ontstaan door Global Innovation Map frequent te gebruiken als informatiebron.
 • Door alle informatie te centraliseren ontstaat er zicht op de actualiteit: wat gebeurt er wereldwijd op gebied van welvaart bevordering, technologie en sociale innovatie? Deze data is een belangrijke input. Immers, u kunt hiermee met een oogopslag gelijk zien wat er zoal gebeurd op wijkniveau in de gehele wereld. Dit kan uiteindelijk een bijdrage leveren voor meer welvaart en (sociale) innovatie.
 • Door alle informatie te centraliseren, ontstaat er een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Iedereen krijgt de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste technologie en trends die er zijn.
 • Er ontstaat een directe verbreding van de discussie rondom diverse onderwerpen die bijdrage leveren aan verbeteren van de wereld, technologie & (sociale)innovatie.
 • Global Innovation Map draagt erbij dat er nieuwe bannen en nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd, en oplossingen worden verspreid voor maatschappelijke oplossingen waar er eerder niet aan gedacht is.
 • Open Data krijgt meer gestalte omdat alle informatie op een plek, dus op Global Innovation Map wordt verzameld en alle data gelijk weer wordt verspreid over de gehele wereld.
 • Maatwerk en lokaal ondernemerschap wordt gelijktijdig gestimuleerd omdat alle belangrijke data openbaar is en blijft
 • Zelfstandigheid op lokaal niveau en tegelijkertijd en internationaal handel wordt bevorderd.
 • Indien gewenst kunnen wij tegen een kleine bijdrage uw organisatie in onze (sociale) media uitingen als een van onze belangrijke partners benoemen. Neem contact op voor meer informatie.
Verbinden, inspireren en vernieuwen zijn de woorden die bij ons zeer centraal staan. Natuurlijk moeten zoveel mogelijk organisaties/bedrijven hun gegevens voor de Global Innovation Map achterlaten. Helpt u ons mee om een internationaal netwerk te bouwen voor MVO, technologie en sociaal ondernemerschap? Vermeld dan direct de locatie van uw organisatie via dit formulier. Wij stellen het erg op prijs als u Global Innovation Map onder de aandacht van uw eigen vrienden/kennissen en collega's wilt brengen.
Stel u zoekt alle organisaties die gespecialiseerd zijn in Big Data in straal van 5 kilometer van Amsterdam/Utrecht vandaan. Hiervoor kunt u naar Global Innovation Map gaan en kosteloos alle bedrijven opzoeken die voldoen aan uw zoekcriteria. Natuurlijk moeten zoveel mogelijk organisaties/bedrijven hun gegevens voor de Global Innovation Map eerst achterlaten. Helpt u ons mee om deze ambitie te realiseren?
Iedereen die zich bezig houdt met het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en/of technologie kan zich aanmelden voor Global Innovation Map. Voorbeelden zijn:
– Een kapper die kosteloos eens per maand knipbuurten verzorgd aan daklozen
– Een bakker die alleen met fair trade producten werkt
– Een bedrijf dat zonne-energie als leverancier levert
– Een startup uit de technische sector die een bepaalde maatschappelijke vraagstuk oplost
– Een organisatie die nieuwe verdienmodellen toepast en/of zich bezig houdt met innovatie
– Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in hun missie/visie verankerd hebben
– Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties die zich richten op (sociale) innovatie
Ja, dat is mogelijk. Naast het vermelden van de locaties, zal het binnenkort via Global Innovation map ook mogelijk zijn om wereldwijd het volgende te vermelden:
 • Challenges die gericht zijn op het oplossen van een maatschappelijke probleem
 • Co-creatie oproepen
 • Crowdfunding
 • Denktanks / werkgroepen
 • Evenementen
 • Hulpvragen
 • Persoonlijke gegevens van mensen die niet verbonden zijn aan een bedrijven/organisatie, maar wel de wereld willen verbeteren en hiervoor gespecialiseerd zijn
 • Rapporten / onderzoeken
 • Uitvindingen
 • Vacatures
 • Verhalen
 • Verkiezingen
U kunt gebruik maken van Global Innovation Map, ook al heeft u geen eigen bedrijf/organisatie. Naast het vermelden van de locaties, zal het binnenkort via Global Innovation map ook mogelijk zijn om wereldwijd het volgende te vermelden:
 • Challenges die gericht zijn op het oplossen van een maatschappelijke probleem
 • Co-creatie oproepen
 • Crowdfunding
 • Denktanks / werkgroepen
 • Evenementen
 • Hulpvragen
 • Persoonlijke gegevens van mensen die niet verbonden zijn aan een bedrijven/organisatie, maar wel de wereld willen verbeteren en hiervoor gespecialiseerd zijn
 • Rapporten / onderzoeken
 • Uitvindingen
 • Vacatures
 • Verhalen
 • Verkiezingen

Iedereen kan de bovengenoemde informatie invoeren ongeacht de functie/titel dat u bekleedt.
Wij willen welvaart en innovatie bevorderen, en een bijdrage voor onze omgeving leveren. Als hulpmiddel hebben wij Global Innovation Map ontwikkeld. Centrale doelstelling van deze Global Innovation Map is om technologie en (sociale) innovatie online zichtbaar te maken en diverse organisaties/bedrijven wereldwijd met elkaar in verbinding te brengen. Iedereen die zich bezig houdt met het verbeteren van de wereld met behulp van technologie & (sociale) innovatie kan zich aanmelden voor Global Innovation Map.
Global Innovation Map werd begin oktober 2017 gelanceerd. Global Innovation Map is dus nog helemaal nieuw. Het zal even duren totdat diverse bedrijven en organisaties hun gegevens voor Global Innovation Map invullen.

Wij mogen vanuit Connectingcentre in verband met privacy wetgeving en regels rondom commerciële communicatie geen locaties zonder toestemming van bedrijven/organisaties toevoegen. Hiervoor hebben wij immers toestemming nodig van degenen die graag deel willen uitmaken van het internationaal netwerk. Op al onze diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Een locatie kan via dit formulier direct worden aangemeld. Alle aanvragen worden door onze redactie altijd gecontroleerd. Na een goedkeuring door de redactie worden de locaties zichtbaar op de Global Innovation Map.
Voor aanvullende informatie of vragen we zijn te bereiken via info@connectingcentre.com of 0619497764.