Evenementen

Bij diverse huidige- en toekomstige maatschappelijke vraagstukken zijn de problemen – en dus de oplossingen nooit eendimensionaal. Samenwerken, kennisoverdracht stimuleren en oplossingen uitvoeren zijn essentieel om veranderingen daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

Om kennisoverdracht en verbindingen te stimuleren, organiseren wij diverse evenementen, conferenties en meetups rondom het onderwerp sociale innovatie. Tijdens dergelijke gelegenheden brengen wij mensen met verschillende achtergronden bij elkaar om aan de slag te gaan met het bedenken en uitvoeren van diverse innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Wetenschappers, bedrijven, studenten, start-ups, media, scholen, ziekenhuizen, beleidsmakers, NGO’s en politici zijn de doelgroepen van Connectingcentre.

Klik hier voor een archief met informatie over events die zijn geweest.