10/02/2017

Sessie 6, Rol van technologie in het onderwijs

michiel-dijkman

Michiel Dijkman is Head of Corporate Affairs bij Samsung Electronics Benelux en lid van de Raad van Advies van de Europese CEO van Samsung. Vanuit Corporate Affairs is hij dagelijks bezig met onderwerpen als onderwijsvernieuwing, de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt via digitale vaardigheden en veiligheid. Als nevenfuncties is Dijkman lid van de Raad van Toezicht van publieke omroep NTR (wetenschap en onderwijs) en de Raden van Advies van Nuffic (internationalisering onderwijs) en Fontys HMM. Dijkman studeerde af als Master of Science in International Business aan de Universiteit van Maastricht en volgde vakken aan de University of Calgary in Canada (2005) en de Harvard Business School in de VS (2016).

In de presentatie zal Michiel Dijkman ingaan op hoe belangrijk 21e eeuwse vaardigheden vanaf het basisonderwijs zijn voor de vorming van jonge mensen. Hierbij is het essentieel dat ook leraren zich in hun lesgeven aanpassen aan de nieuwe tijd. Mag het bedrijfsleven een rol spelen om het onderwijs te helpen bij deze transitie?